Vinçotte videók

 

Akadémia

Vajna István – Lean Kaizen szakértő

 

Akadémia

Edvy Szilárd és Tóth György környezetvédelmi szakértők (Vinçotte)

 

Akadémia

Dr. Precskó József és Mrakovics Attila vezető auditorok

 

Akadémia

Molnár Éva, Balassa Levente, Dr. Balogh Béla és Fülöp Attila trénerek

 

Akadémia

Kommuni­ká­ció és konfliktus­ke­ze­lés biz­ton­sá­gi őrök szá­má­ra ne­vű kép­zé­sünk be­mu­tatója