Tanúsítás szolgáltatásaink:

Minőségirányítás
ISO 9001
IATF16949
Környezetvédelem
ISO 14001
EMAS
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
OHSAS 18001
SCC/VCA
Energiagazdálkodás
ISO 50001
Információbiztonság
ISO 27001
Kormányzati szektor
Informatika
ISO 20000
Társadalmi felelősségvállalás
IQNet SR-10
Élelmiszerbiztonság
ISO 22000
Ügyfélspecifikus
Ipari parkok, létesítmények
Beszállítói/Vevői Audit
Belső Audit Outsourcing
GAP/el­té­rés elem­zés au­dit

Egyéb:

Audit lehetőségek, bemutatkozás
IQNet
Miért a Vincotte?
A tanúsítás folyamata
Hasznos linkek
Általános Szabályzatok
Tanúsítvány ellenőrzése
Tanúsítás matricák
Vinçotte Minősített Felkészítők!

Kattintson a fenti gombra a Navicust rendszer eléréséhez!

IATF 16949

Minőségirányítási Rendszer tanúsítása
az autóiparban

Minőségirányítás az autóipari beszállítók számára

A Nemzetközi Gépjármű Különbizottság (IATF – International Automotive Task Force) által kifejlesztett IATF 16949 az autó- és gépjárműipar vezető nemzetközi minőségirányítási szabványa.
Egyetlen rendszerben foglalja össze számos eredeti késztermékgyártó (OEM), valamint az ő beszállítói/ellátási hálózatuk (Tier 1-2-3) esetén releváns minőségi követelményeket. Egy IATF 16949 szerint kialakított és működtetett rendszer lehetővé teszi, hogy számos külön autóipari és egyéb tanúsítási eljárás helyett egyetlen egységes tanúsítást kelljen elvégezni, pénzt és energiát takarítva meg ezzel.
Gépjárműipari alkatrész-beszállítóként az IATF 16949 segítségével folyamatosan javítható az adott vállalat rendszerének és folyamatainak minősége, és a szervezet fokozottabban az ügyfelek megelégedettségére összpontosíthat.
A specifikáció az autóipar sajátosságait figyelembe véve szabályozza a fejlesztési, tervezési, termelési, dokumentációs és – szükség esetén – a javítási folyamatokat.
Az IATF 16949-ről általában

Egy OEM-nek akár 1000 közvetlen
(Tier1-es) beszállítója is lehet,
míg a Tier2-esek száma meghalad-
hatja ennek a 20-szorosát is.

Az IATF tagjainak (Daimler, FCA, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot Citroën, Renault, Volkswagen, BMW) alapvető célja, hogy világszerte elősegítsék a jobbminőségű termékek előállítását az autóipari vevők számára, ezért együttesen alakították ki, és terjesztették a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) elé jóváhagyásra és kiadásra az ISO/ TS 16949 műszaki előírást. Az IATF 16949 nem egy szabvány (ahhoz az ISO tagszervezetek 75%-ának jóváhagyására lenne szükség), hanem műszaki előírásként (TS: Technical Specification) adják ki. Ilyenre akkor kerül sor, ha egy normatív jellegű dokumentum kiadását piaci igények teszik szükségessé. Az IATF 16949 kiadását az autóipari minőségirányítási rendszerek harmonizációja tette sürgetővé.

Korábban az amerikai és európai autóipar szereplői többek között a QS-9000, illetve a VDA 6.1 iparági szabványok szerinti minőségirányítási rendszereket követelték meg a beszállítói bázisuktól. A beszállítóknak ez jelentős extra költséget jelentett az eltérő vevőelvárások alapján kialakult többszörös tanúsítások miatt.

Az IATF 16949 műszaki előírással egy egységes követelményrendszer került kidolgozásra, amely világszerte azonos elvárásokat támaszt az autóipari minőség irányítási rendszerekkel szemben. Valamennyi gyártó elfogadja az IATF 16949 szerinti tanúsítást, mint a megfelelőség garanciáját, amely a teljes autóipari beszállítói láncban alkalmazható: a szériagyártásban, az alkatrészgyártásban, a gépjárműgyártásban, illetve olyan tevékenységek esetén, mint a hőkezelés, a festés, a galvanizálás vagy egyéb felületkezelések. Az IATF 16949 szerint kiépített, működtetett és tanúsított rendszer a Tier 1 beszállítóktól kiindulva alapelvárás a Tier 2-3 beszállítók számára is.

Az IATF előírásainak megfelelően az IATF 16949 műszaki specifi káció szerinti tanúsítás telephelyek és tevékenységek szerint történik. Távoli támogató (nem termelő) telephelyek (remote locations), mint például a tervezés és fejlesztés, a beszerzés, az értékesítés és a raktározás, tevékenységük alapján, mint kapcsolódási pontok kerülnek auditálásra és feltüntetésre a telephely tanúsítványán.

Az IATF 16949 alapelve a folyamatos fejlődés, akárcsak a minőségirányítási (ISO 9001), munkabiztonsági (OHSAS 18001) és környezetirányítási (ISO 14001 , EMAS) szabványok esetén, így szemléletmódja szorosan kapcsolódik azokhoz, illetve a minőségirányítás tekintetében magában foglalja azokat.

Az IATF 16949 szerinti minőségirányítási rendszer célja

A szigorú követelményrendszereknek megfelelő alkatrészek beépítésével nagyobb biztonság érhető el.

Miután az IATF 16949 teljes mértékben magában foglalja az ISO 9001 szabványt, ezért az ott megfogalmazott valamennyi előny érvényes az IATF 16949 esetében is. Ezeken túlmenően az IATF 16949 előnye, hogy az autóipari beszállítói láncban működő szervezetek:

 • lehetőséget kapnak olyan autógyártók és autóipari alkatrészgyártók beszállítóivá válni, amelyek megkövetelik a független harmadik fél (tanúsító testület) általi IATF 16949 tanúsítást;

 • termékeik magasabb szinten felelnek meg a vevők specifi kus elvárásainak, mivel a termék megfelelősége és a vevők követelményeinek kielégítése fokozottabb hangsúlyt kap az ISO 9001-hez képest;

 • a gyártási folyamat eredményessége és hatékonysága tovább növekszik az autóipari eszközök használata révén (FMEA, APQP, PPAP, SPC, MSA).

Folyamatos fejlődés, hatékonyság, eredményesség és vevőelégedettség = IATF 16949

A gyártási és adminisztrációs folyamatok hiányosságai leggyakrabban a hibás és / vagy alacsony hatékonysággal előállított termékek alapján válnak láthatóvá. Az alkatrészekben, részegységekben előforduló csekély hibahányad is jelentősen növeli egy hibás végtermék előfordulásának valószínűségét, illetve a hiba korrigálásának költsége exponenciálisan növekszik a hiba felfedezéséig eltelt idővel.

A már bekövetkezett hibák megállapítása, elemzése és kiküszöbölése helyett egy hatékony minőségirányítási rendszer tervezett megelőző tevékenységeket, és ennek megfelelő intézkedéssorozatokat tartalmaz. Egy ilyen rendszer célja a hatékony folyamatmenedzsmenten keresztül a hiba előfordulásának minimalizálása, ellenőrző pontok és proaktív intézkedések révén a megelőzés, illetve a hiba előfordulási helyéhez legközelebb történő azonosítás.

A minőség tehát több szakterületet érintő, a teljes értékteremtési folyamatot felölelő tevékenységsorozat eredménye. Az IATF 16949 műszaki előírás folyamatszemléletű megközelítésével segíti az autóipari beszállítói szektort a magas minőségi célok elérésében.

Kinek ajánljuk?

Az IATF 16949 alkalmazhatósági kritériumai pontosan meghatározottak. Kizárólag olyan szervezetek tanúsíttathatják az IATF 16949 szerinti minőségirányítási rendszerüket, amelyek gépjárműbe való beépítésre szánt terméket gyártanak akár közvetlenül az autógyárak, akár olyan vevők számára, akik a terméket továbbfelhasználják, és a sor végén az autógyártók végtermékeibe épül be.

Ez alapján az IATF 16949 szerinti tanúsítás minden gépjárműiparban tevékenykedő rendszerbeszállító (system supplier), alrendszerbeszállító (sub-system supplier), modul-, alkatrészcsoport és részegység beszállító (module supplier), valamint alkatrészbeszállító (part supplier) vállalat esetén alkalmazható.

A Vincotte által kínált és az IATF által elismert IATF 16949 tanúsítási eljárást mindazon szervezeteknek ajánljuk, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek, függetlenül attól, hogy a tanúsított IATF 16949 rendszer a vevők részéről megkövetelt vagy sem, hiszen az ilyen tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek hatékonyságukat, ezáltal üzleti eredményességüket is növelni tudják.

Az IATF 16949 szerint kiépített, működtetett és tanúsított rendszer az autóipar valamennyi szegmensében jelentős előnyöket biztosít.

Autógyárak (OEM)

Busz és teherautó gyártók (Truck & bus)

Motorkerékpár gyártók
(2 wheelers)

Alkatrész beszállítók
(Suppliers)

Tanúsítás esetén a konkrét hasznok és előnyök

Az akkreditáltan tanúsított IATF 16949 minőségirányítási rendszerrel rendelkező vállalat demonstrálja a termék minősége és a különféle vevő-specifikus követelmények iránti elkötelezettségét. Az előírás állandó folyamatot követel a javítandó-fejlesztendő területek feltárására, és sztenderd keretet ad az irányítási rendszer és a kapcsolódó üzleti folyamatok kontrolljára.

Az IATF 16949 szerint tanúsított szervezet előnyei:
 • Szabályozott és mérhető folyamatok, ezáltal gyártási és költséghatékonyság;

 • egységes termékminőség javulása, növekvő vevői elégedettség, vevőközpontúság;

 • csökkenthető a vevői auditok szükségessége;

 • termékportfólió bővítés és új gyártási projekt outsourcing esetén a sikeresség növelhető;

 • a vállalat arculatának, jó hírnevének javítása (nemzetközi szinten tanúsított minőségképesség);

 • folyamatos fejődés (continuous improvement) megvalósítása;

 • hibamegelőzés, illetve a legrövidebb időn belüli azonosítás;

 • a szervezet, és az eljárások folyamatorientációja, strukturálása;

 • fokozott gazdaságosság és üzleti eredményesség (világos folyamatok, a hibaszám leszorítása, a termelés átfutási idejének csökkentése);

 • biztonság (termékfelelősség);

 • kockázatok elemzése és megelőzése (jogszabályi megfelelőség, illetve a szervezet hibájából bekövetkező károk minimalizálása);

 • autóipari alapfogalmak és technikák szervezeti működésbe történő beillesztése;

 • jobb ügyfélkapcsolatok, hatékonyabb információcsere, motivációs és szervezeti fejlődés;

 • általános bizalom növelése új beszállítói szerződések megkötésekor.

Autóipari tréningek

A Vincotte autóipari szakértőként folyamatosan követi az iparág változásait, és tréningjeivel javítja az autóipari vállalatok szakmai felkészültségét. Évente több mint 2 000 főt képzünk az autóiparhoz kapcsolódó szabványok és technikák szerint.

A Vincotte készen áll segítséget nyújtani az adott irányítási rendszerrel foglalkozó team kompetenciájának fejlesztésében, valamint a cégen belüli tudásbázis kialakításában. A Vincotte többfajta célirányos képzéssel is hozzájárul ezen szakemberek tudásának, készségeinek fejlesztéséhez.

Képzéseinkről bővebben a www.vincotte.hu/Treningek oldalon tájékozódhat.

A Vincotte IATF 16949 auditorai

A kvalifi kált IATF 16949 auditorokkal szemben támasztott egyik fő követelmény, hogy az auditori kvalifi kálásuk előtti 10 évben legalább 6 éves autóipari gyakorlattal kell rendelkezniük, amiből 2 évet a minőségirányítás területén kell eltölteniük. A Vincotte által alkalmazott auditorok mindegyike minőségirányítási vezetőként dolgozott az autóipari láncban, és a fenti követelményeket meghaladó gyakorlatot szerzett a legnagyobb autóipari alkatrészgyártóknál, valamint a legnagyobb autógyártó és a beszállítói lánc első szintjén álló autóipari alkatrészgyártó cégekkel állt kapcsolatban.

Auditoraink az autóipari minőségirányítási rendszerek (IATF 16949, QS 9000, VDA 6.1) kiépítésében saját tapasztalattal rendelkeznek. Ezek a tapasztalatok összességében olyan különféle ipari szektorok auditálására jogosítják a Vincotte IATF 16949 auditorait, mint a fémmegmunkákás, kohászat, műanyag fröccsöntés, gumigyártás, üvegipar, bőrfeldolgozás, elektronikai/ félvezető ipar, festés és felületkezelés.

A Vincotte által biztosított auditorok további előnyöket is nyújtanak az auditált cégeknek:
 • az auditorok széleskörű szektorkvalifikáltsága biztosítja, hogy az autóiparban alkalmazott technológiákat, tevékenységeket jelentős szakértelemmel auditálják;

 • a Vincotte által biztosított magyar, nemzetközi kvalifi kációval rendelkező auditorbázis lehetőséget ad arra, hogy az auditokat rugalmasan tudjuk szervezni az ügyfél által kívánt időpontok maximális figyelembevételével (és természetesen a vonatkozó rotációs és egyéb, IATF által előírt szabályok (Rules) betartásával);

 • a széleskörű autóipari gyakorlatuk és tapasztalatuk révén az auditorok optimálisan választják meg azokat a súlypontokat az audit során, amelyek az auditált szervezet számára is fontosak lehetnek.

Az auditorok észrevételeit felhasználva az auditált szervezet lehetőséget kap:
 • az IATF 16949 minőségirányítási rendszer fejlesztésére, amely által a cég működése szabályozottabbá válik, és üzleti eredményessége növekszik;

 • a vevői elégedettségmérés visszajelzései alapján összeállított akciótervek továbbfejlesztésére, ami lehetővé teszi a vevői elégedettség növelését, s ezáltal újabb üzletek megszerzését;

 • a minőségügyi célok és folyamatmutatók olyan irányba történő fejlesztésére, ami jobban kifejezi a rendszer és a cég működésének hatékonyságát, ezáltal hozzájárulva a veszteségek csökkentéséhez, mint pl. a selejt mértéke, az anyag és ráfordítási veszteség stb.

Tanúsítvány

Az IATF 16949 vonatkozásában kizárólag az IATF által felhatalmazott tanúsító testület adhat ki tanúsítványt. A Vincotte által kiadott tanúsítvány tartalmazza az IATF logót és regisztrációs számot, amelyek igazolják a tanúsítvány érvényességét. Mind a tanúsítványt kiadó testületek, mind pedig az általuk kiadott IATF 16949 tanúsítványok érvényessége ellenőrizhető az interneten (http://www.iatfglobaloversight.org).

A Vincotte által kiadott IATF 16949 tanúsítványok hazai (állami tenderek, pályázatok esetén) és nemzetközi szinten is általánosan elfogadottak.

Miért a Vincotte?
 • A Vincotte az autóipar szakértőjeként az első kifejezetten autóiparnak szánt szabvány (ISO/TS 16949) megjelenése óta végez auditokat a beszállítók körében. Világszerte végzünk IATF 16949 szerinti tanúsítást a szabvány első, 1999-es kibocsátása óta (akkor még ISO/TS 16949 néven). Szakértelmünket Magyarországon közel száz – általunk IATF 16949 (régebben ISO/TS 16949) szerint tanúsított – autóipari vállalat elismerő visszajelzése bizonyítja.

 • Magyar és idegen nyelveket beszélő auditorokkal egyaránt rendelkezünk, és az IATF 16949 szerinti tanúsítás mellett integráltan tudjuk auditálni az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 és ISO 50001 szerinti irányítási rendszereket akár több telephelyen, különböző országokban is.

 • Amellett, hogy auditoraink észrevételei a cég fejlődését szolgálják, auditori tapasztalatuk révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyes cégeknél megismert jó gyakorlatokat és a rendszerrel kapcsolatos elvárásokat hatékonyan közvetítsék más szervezetek felé.

 • Egy független, nemzetközi felhatalmazással bíró tanúsító testület által kiadott, IATF által elismert tanúsítvány elkötelezettséget jelez a vállalat összes érintettje (alkalmazottak, ügyfelek, megbízók, tulajdonosok stb.) irányába, valamint megbízhatóan igazolja a cégen belüli szabályozott autóipari folyamatirányítási és vevőelégedettséget fokozó intézkedések meglétét.

 • Az általunk elvégzett audit objektív visszajelzést ad a rendszer működtetéséről, így hozzájárul annak fejlesztéséhez, az eredmények értékeléséhez.

Élvezze Ön is ezeket az előnyöket, és bízza Magát a Vincotte szakértelmére!

Folyamatosan díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, mely során biztonságirányítási és munkavédelmi szakembereink megosztják tapasztalataikat, és megválaszolják a rendszerrel és annak bevezetésével kapcsolatos kérdéseket.

Kérjen ajánlatot!
Töltse le ajánlatkérő űrlapunkat, vagy töltse ki a weboldalunkon található ajánlatkérőt!

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

LÁZÁRNÉ Aszódi Ágnes

Termékmenedzser

IATF 16949

Mo­bil: +36304274849

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: aszodi.agnes@vincotte.hu

KŐRÖSI György

Termékkoordinátor

IATF 16949

Mo­bil: +36305421082

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: korosi.gyorgy@vincotte.hu

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye