Tanúsítás szolgáltatásaink:

Minőségirányítás
ISO 9001
IATF16949
Környezetvédelem
ISO 14001
EMAS
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság
OHSAS 18001
SCC/VCA
Energiagazdálkodás
ISO 50001
Információbiztonság
ISO 27001
Kormányzati szektor
Informatika
ISO 20000
Társadalmi felelősségvállalás
IQNet SR-10
Élelmiszerbiztonság
ISO 22000
Ügyfélspecifikus
Ipari parkok, létesítmények
Beszállítói/Vevői Audit
Belső Audit Outsourcing
GAP/el­té­rés elem­zés au­dit

Egyéb:

Audit lehetőségek, bemutatkozás
IQNet
Miért a Vincotte?
A tanúsítás folyamata
Hasznos linkek
Általános Szabályzatok
Tanúsítvány ellenőrzése
Tanúsítás matricák
Vinçotte Minősített Felkészítők!

Kattintson a fenti gombra a Navicust rendszer eléréséhez!

Tanúsítási szolgáltatás portfólió

A Vinçotte – mint akkreditált tanúsító testület – professzionális szakmai színvonalon, Ügyfelei igényeit maximálisan figyelembe véve végez auditokat az alábbi területeken, a következő szabványok szerint:

Minőségirányítás

ISO 9001 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

Az ISO 9001 rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ISO 9001 szabvány egy Minőségirányítási Rendszer (MIR), és azon keresztül egy szervezet mindennapi működési modelljét írja le. Olyan általános követelményeket fogalmaz meg, amelyek teljesítése egy társaság sikeres, gazdaságos, és a vevők elégedettségét elérő működéséhez szükséges. Segítségével a cég működése szabályozottabbá válik, és üzleti eredményessége növekszik, a javuló folyamatorientáció révén a hatékonyság javul és a veszteségek mértéke csökkenthető.

IATF 16949 – Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása az autóiparban
További információ Ajánlatkérés

A MIR rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Gépjárműipari alkatrész-beszállítóként az IATF 16949 segítségével folyamatosan javítható az adott vállalat rendszerének és folyamatainak minősége, és a szervezet fokozottabban az ügyfelek megelégedettségére összpontosíthat. A specifikáció az autóipar sajátosságait figyelembe véve szabályozza a fejlesztési, tervezési, termelési, dokumentációs és szükség esetén a javítási folyamatokat. Segítségével a termék megfelelősége és a vevők követelményeinek kielégítése fokozottabb hangsúlyt kap, a gyártási folyamat eredményessége és hatékonysága tovább növekszik.

Környezetvédelem

ISO 14001 – Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

A KIR rendszerrel kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A környezetközpontú irányítás a környezetvédelem iránti elkötelezettség és a jogszabályi megfelelőség mellett a vonatkozó jogszabályok szervezet-specifikus figyelembe vételét is magában foglalja, általa környezettudatosabbá válnak a munkatársak, a szervezet bizalmat kelt maga iránt és a közvéleményt is hatékonyan befolyásolja pozitív irányba. A környezettudatos gondolkodásnak, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatékony működtetésének eredményeképpen a szervezet arra törekszik, hogy a természeti erőforrások felhasználását csökkentse, a környezetszennyezést megelőzze és a környezet terhelését minimálisra redukálja. Az erőforrások hatékonyabb és csökkenő mértékű felhasználásával, a környezetvédelmi bírságok elkerülésével a vállalat költségei is csökkennek, ezáltal hatékonyabban működhet.

EMAS – Környezetvédelmi Vezetési Rendszer hitelesítése
További információ Ajánlatkérés

Az EMAS rendszerrel kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) nem egy szabvány, hanem egy séma: az ISO 14001 szabvány követelményeit kielégítő Környezetközpontú Irányítási Rendszer kiegészítve egy hitelesítési rendszerrel. Az EMAS szerinti szabályozás célja a működtető szervezet környezeti teljesítményének állandó és folyamatos javítása. Egy szervezet az EMAS rendszer működtetésével és egy független, harmadik fél általi hitelesítés megszerzésével tudja igazán megmutatni és bizonyítani környezete iránti elkötelezettségét. A környezetvédelmi eredmények rendszeres nyilvánosságra hozatalával, valamint az ezekre vonatkozó nyilatkozat hitelesítésével igazolható a környezeti teljesítmény folyamatos javulása.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

OHSAS 18001 – A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének (MEBIR) tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

A MEBIR rendszerreől tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az alkalmazottak egészségének védelme, a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése törvény által előírt kötelessége minden munkaadónak. Az OHSAS 18001-es szabvány a cégek számára előírt biztonsági kötelezettségeket, feladatokat foglalja rendszerbe a munka-, egészség- és tűzvédelem területén. A rendszer egyik központi eleme a veszély-meghatározás, kockázatértékelés és a kockázatkezelés tervezése. A szabvány módszeres megközelítésével lehetővé válik a munkabiztonsági és egészségvédelmi kockázatok kézben tartása (balesetek, foglalkozási megbetegedések, járulékos károk megelőzése, munkavégzés szabályainak ismerete) és a működés javítása. A szabvány bevezetése elősegíti a törvényi megfelelést, a tanúsítás pedig igazolja a szervezet erőfeszítését és intézkedéseit a törvényi előírások teljesítésére.

VCA / SCC - Vállalkozók és munkaerő közvetítők biztonsági tanúsítványa
További információ Ajánlatkérés

A VCA/SCC tanúsítvánnyal kapcsolatban tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A megrendelőket és a szerződő vállalatokat törvényi kötelezettségek terhelik saját, illetve a másik fél dolgozóinak kockázatos helyzetektől való megvédése tekintetében, sok esetben ennek igazolása a szerződéskötés feltétele. A VCA/SCC rendszertanúsítvány (Veiligheids Checklist Aannemers / Safety Certificate for Contractors / Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) igazolja, hogy az adott vállalkozások munkájuk során megfeleltek a rendszer munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek. A munkabiztonság szempontjából legérzékenyebb iparágak, valamint a termelő- és a szolgáltató szervezetek számára a VCA/SCC rendszer lehetővé teszi, hogy olyan strukturált környezetet biztosítson munkavállalói számára, melyben garantálható a maximális munkabiztonság, ezáltal csökkenthető a balesetek száma, minimalizálható a munkaleállások miatti veszteség, növeli az alkalmazottak biztonságtudatosságát, erősíti a jogszabály és előírás-követést, valamint hatékonyabb, biztonságosabb és felgyorsult munkafolyamatokat eredményez.

Energiagazdálkodás

ISO 50001 – Energiairányítási rendszer tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

Az Energiairányítísái rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az energiairányítási rendszerek ISO 50001-es szabványa egy nemzetközi standard, amely a tanúsított cég szabályozott energiamenedzsmentjét igazolja. A szabvány elősegíti a módszeres fejlődést egy adott szervezet energiafelhasználásában (energiahatékonyság és energiafogyasztás). A rendszer által biztosított hatékonyabb energiagazdálkodás a méréseken alapuló energiairányítás révén egyrészt a káros anyag kibocsátás és az energiaköltségek csökkentéséhez, másrészt a fenntartható fejlődés elősegítéséhez, ezáltal pedig a biztonságosabb és kiszámíthatóbb energiaellátáshoz és a profitabilitás növekedéséhez járul hozzá.

Információbiztonság

ISO 27001 – Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

Az Információbiztonsági Irányítási Rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A szervezetek legalapvetőbb üzleti folyamatai az adatokra és az információra (termék, partner, know-how, folyamatok stb.) épülnek. Üzleti kockázatot jelent, ha bármilyen zavar keletkezik ezeknek az információknak a minőségével, mennyiségével, pontosságával vagy elérhetőségével kapcsolatban. A védelmi rendszer hiányosságai révén az információ sérülhet, nyilvánosságra kerülhet, illetéktelenek férhetnek hozzá, vagy akár meg is semmisülhet. Az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása ezáltal kritikus fontosságú feladat. Megoldást az információbiztonsággal kapcsolatos kockázatok, informatikai rendszerek és folyamatok hatékony menedzsmentje és ISO 27001 szabvány szerinti tanúsítása jelent. A rendszer bevezetése csökkenti a visszaélések, valamint a kezelt és tárolt bizalmas adatok elvesztésének és felfedésének kockázatait, biztonságosabbá teszi a partnerkapcsolatokat, megteremti a bizalmat az ügyfelek részéről és az összehangolt adatvédelmi folyamatok révén biztosítja az ügymenet folytonosságát „informatikai vészhelyzet” esetére is.

Informatika

ISO/IEC 20000
További információ Ajánlatkérés

Az ISO/IEC 20000 rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Napjainkra a vállalatok informatikai rendszerei közel állandó felügyeletet igényelnek a folyamatos működés és a megfelelő működőképesség fenntartása miatt. Az ISO/IEC 20000 szabvány szerinti rendszerkiépítés és igazolás megszerzése strukturált és hatékony módszert biztosít a megbízható informatikai szolgáltatások igénybevételére. Amellett, hogy kihívást jelent, egyúttal biztonságot és lehetőséget is ad arra, hogy a vállalatok megóvják informatikai rendszereik működőképességét. A szabvány a „helpdesk” megközelítés felhasználásával az informatikai kérdéseket különböző osztályokba sorolja, így határozva meg a folyamatosan fennálló problémákat és a belső összefüggéseket. A szabvány olyan témakörökkel foglalkozik, mint a rendszerek kapacitása, a változtatások alkalmával szükséges irányítási szintek kérdései, a pénzügyi tervezés vagy a szoftverek kezelése, elosztása. A tanúsítás révén lehetővé válik, hogy a szolgáltatásra felhasznált erőforrásokat optimumon üzemeltethessék, átláthatóvá váljanak az informatikai döntések, a sérült szolgáltatásokat és az incidensek számát megelőző módszerekkel csökkentsék, ezáltal az informatikai szolgáltatások folytonosságát biztosíthassák.

Társadalmi felelősségvállalás

IQNet SR-10 – Társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszer tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

Az ISNet SR-10 irányítási rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A felelős, etikus magatartás, az elszámoltathatóság mára már alapelvárások az üzleti életben. Számos szervezet felismerte a méretéből vagy tevékenységéből adódó társadalmi szerepvállalás fontosságát. Egy szervezet akkor tekinthető társadalmilag felelősnek, ha a profitmaximalizálás célját kiegészíti azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek megoldást nyújtanak az új környezeti és társadalmi kihívásokra. Az IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) által kifejlesztett IQNet SR-10 szabvány egy eszköz arra, hogyan integráljuk a társadalmi felelősségvállalást a szervezet stratégiai és irányítási döntéseibe. Segítségével a szervezet növeli versenyképességét, jó hírnevét, elősegíti a társadalom nagyobb bizalmának kialakulását a cég irányába, hozzájárul a társadalom és a közösség érdekében megvalósult kezdeményezések elindításához, összességében megelőzi vagy csökkenti a vevői panaszokat, növeli a cég jó hírnevét és megítélését.

ISO 26000 irányelvek
További információ Ajánlatkérés

Az ISO 26000 szabványról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ISO 26000 szabvány útmutatást nyújt a szervezeteknek a társadalmi felelősség értelmezéséhez, bemutatja a felelős működés alapelveit, a társadalmi felelősségvállalásban érintett szervezeti működési területeket. Mindezek mellett javaslatokat fogalmaz meg arra, hogyan építse be egy szervezet a mindennapi életébe a felelős működés elemeit, továbbá bemutatja a hiteles kommunikáció lehetséges eszközeit. Az ISO 26000 szabvány nem követelményeket tartalmaz, így ezért nem is beszélhetünk az azoknak való megfelelőségről, azaz nem képezheti rendszertanúsítás alapját – erre utal a szabvány címében olvasható „irányelvek” kifejezés is.

Élelmiszerbiztonság

ISO 22000 - Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) tanúsítása
További információ Ajánlatkérés

Az Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszerről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A vásárlók egyre inkább biztosak szeretnének lenni abban, hogy az általuk fogyasztott élelmiszer biztonságos. A HACCP rendszer működtetésén túl az ISO 22000 szabvány célja, hogy az egész világon elfogadott, nemzetközi Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer követelményeinek meghatározása által segítse az élelmiszerlánc szereplőit és biztosítsa a fogyasztók biztonságos élelmiszerellátását. Az ISO 22000 szabvány szerinti tanúsítás az élelmiszerlánc valamennyi tagjára alkalmazható, így az élelmiszergyártó-, forgalmazó, illetve szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak egyaránt fontos (vendéglátó ipari egységek, éttermek, közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozások stb.). Az ISO 22000 szabványnak megfelelő működéssel és a szabvány szerinti tanúsítással egyszerre biztosítja az Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer és a Minőségirányítási Rendszer követelményeinek való megfelelést, tovább erősítve ezzel a vevők bizalmát, megnövelve a higiéniát, előtérbe helyezve az egyértelmű felelősségi és hatékonysági szempontokat.

Ügyfélspecifikus

Beszállítói/Vevői audit
További információ Ajánlatkérés

A Beszállítói/Vevői auditról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A vevői elvárásoknak való megfelelés mind a termékek, mind a szolgáltatások esetén minden vállalkozás számára alapvető követelmény. Egy átfogó beszállítói / vevői audit hozzájárul az üzleti folyamatok rendszerszerű irányításához a teljes beszállítói lánc bevonásával, annak érdekében, hogy a vevői követelményeket mind jobban teljesíthessék, végső ügyfeleiket megtarthassák, és elégedettségüket folyamatosan növelhessék. A Vinçotte külső és független szakértőként, de a megrendelő elvárásai és szempontrendszere alapján célzottan vizsgálja át az adott szervezet beszállítóit, illetve e beszállítók – a megrendelő által részletesebben vizsgálni kívánt – működési területeinek vagy rendszereinek megfelelőségét. A Vinçotte által kínált beszállítói / vevői auditok legfontosabb sajátossága a teljesen megrendelő igényeire és követelményrendszerére szabott auditálási ás folyamatelemzési megközelítés.

Belső audit outsourcing
További információ Ajánlatkérés

A Belső audit oursourcingről tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A belső audit outsourcing szolgáltatás lehetővé teszi az auditált vállalat számára, hogy profi külső partner segítségével végezzenek belső auditokat. A Vinçotte által alkalmazott szakértők, a nemzetközi szabványok szerint végzett auditok során szerzett tapasztalatokat felhasználva folytatnak le belső auditot a vizsgált szervezet esetében. Az auditorok számos hatékonyságnövelő észrevételt tesznek, valamint olyan fejlesztési lehetőségekre hívják fel a figyelmet, melyek elősegíthetik az auditált szervezet működésének szabályozottabbá válását, és növekvő üzleti eredményességét. Hozzájárulnak a szervezet működésének hatékonyságnöveléséhez, ezáltal a szervezet folyamataiban fellelhető veszteségek csökkentéséhez (mint pl. a selejt mértéke, a hibás szolgáltatás aránya, az anyag és ráfordítási veszteség stb.), valamint a végső vevői elégedettség növeléséhez.

Ipari parkok, létesítmények
További információ Ajánlatkérés

Ipari parkok, létesítmények számára kínált szolgáltatásainkról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

Az ipari parkokon belül üzemelő ipari és termelő vállalatok munkahelyteremtő, értéknövelő, valamint a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásuk révén töltenek be kiemelt szerepet. Számos létesítményüzemeltető komplexum esetén pedig az oda települt bérlő cégek, szolgáltató vállalatok és további érintett gazdasági szervezetek eredményesebb működésének elősegítése miatt válik elengedhetetlenné a hatékonyabb folyamat, adat- és információmenedzsment, a bérlő vállalatok eredményes minőségszempontú irányítása, és az ennek révén elérhető költségmegtakarítás. Hiány van azonban az olyan típusú szolgáltatásokban, melyek a létesítményt üzemeltető és a betelepült vállalkozások számára egyaránt előnyösek. A Vinçotte ajánlata erre kínálhat megoldást, hiszen mind az ipari parkok, mind a létesítményüzemeltető cégek, mind a betelepült bérlő vagy szolgáltató cégek számára kölcsönösen előnyös megoldást adhat.

GAP/eltérés elemzés audit
További információ Ajánlatkérés

A GAP auditról tudjon meg többet, vagy kérjen ajánlatot!

A nemzetközi szabványoknak, piaci előírásoknak és egyedi ügyfélkövetelményeknek való megfelelés a termelő és szolgáltató vállalatok számára alapkövetelmény. Egy átfogó GAP elemzés audit hozzájárul az üzleti folyamatok rendszerszerű irányításának kialakításához, általa a vevői követelmények teljesíthetők, az ügyfelek megtarthatók, és elégedettségük növelhető. A Vinçotte külső és független szakértőként, nemzetközi szabványelvárások, a megrendelő elvárásai és szempontrendszere alapján célzottan vizsgálja át a megrendelő által részletesebben vizsgálni kívánt működési területeinek vagy irányítási rendszereinek megfelelőségét, azonosítja azok szabványtól való eltéréseit.

Tanúsításaink a legtöbb iparág specifikus igényeinek megfelelnek. Célzott megoldásokat kínálunk mind a kormányzati, mind pedig a versenyszféra egésze számára, különös tekintettel olyan szektorokra, mint az autóipar, bank és biztosítási szektor, építőipar, élelmiszeripar, energiatermelői szegmens, olaj-, gáz- és vegyipar, gyógyszeripar, fuvarozók és szállítmányozók, elektronikai szektor, telekommunikáció valamint az egészségügy.

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

KUNSTÁR-BÁRD Anikó

Termékkoordinátor

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001

Mo­bil: +36305667381

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: bard.aniko@vincotte.hu

LÁZÁRNÉ Aszódi Ágnes

Termékkoordinátor

IATF16949

Mo­bil: +36304274849

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: aszodi.agnes@vincotte.hu

PAPP-SZŰCS Bernadett

tanúsítási asszisztens

Mo­bil: +36704420902

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: szucs.bernadett@vincotte.hu

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye