Biztonság, minőség és fenntarthatóság?

A Vincotte 140 éve az Ön part­ne­re a ta­nú­sí­tás, a kép­zés, va­la­mint a kör­nye­zet- és mun­ka­vé­de­lem te­rü­le­tén!

Sze­ret­né cé­gét a leg­jobb kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­zet­ni, mi­köz­ben hír­ne­vü­ket is sze­ret­né sta­bi­lan meg­tar­ta­ni a biz­ton­ság, a mi­nő­ség és kör­nye­zet­vé­de­lem szem­pont­já­ból? Tá­masz­kod­jon a Vincot­te át­fo­gó ta­pasz­ta­la­tá­ra és szak­ér­tel­mé­re! Ta­nú­sí­tás­sal, kör­nye­zet­vé­de­lem­mel és mun­ka­vé­de­lem­mel, va­la­mint kép­zés­sel kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő kér­dé­se­i­ben in­teg­rált és in­no­va­tív meg­ol­dá­sok­kal se­gí­tünk. Mint­egy 130 kü­lön­fé­le szol­gál­ta­tást nyúj­tunk, ügy­fe­le­ink hír­ne­vét pe­dig 140 éve óv­juk.

Bízza magát Ön is a Vincotte szakértelmére!

Lépjen kapcsolatba velünk!

Segíthetünk?

Írja meg, hogy miben, és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Rólunk mondták

 • „Széleskörű szolgáltatást nyújt, jó ügyfélkezeléssel.”

  Kamasz József - Linamar Hungary Zrt. - LPD

 • „A Vincotte gyors, precíz munkát végez. Az auditorok szakmai tudása megfelelő, segítő, együttműködő.”

  Eagle Ottawa Hungary Kft.

 • „Ügyfélközpontú, szakmailag felkészült, naprakész szaktudással rendelkező, megbízható cég.”

  HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

 • „Rugalmas, megbízható, segítőkész, naprakész, partnerközpontú.”

  Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft.

 • „Hosszú idő óta cégünk egyik legmegbízhatóbb üzleti partnere. Korrektsége, kiváló munkája és szakmai színvonala miatt tevékenységeiket szívesen ajánljuk üzleti partnereink körében.”

  KÁTA CNC Kft.

 • „Korrekt, jól szervezett cég, szeretek velük dolgozni.”

  LINAMAR HUNGARY RT.

 • „Kiváló, minőségi szolgáltatást nyújt, mely segítséget nyújt a cég folyamatos fejlesztésében.”

  NEMATECH Kft.

 • „Könnyen, gyorsan, hatékonyan és eredményesen lehet velük dolgozni.”

  Presto-Pilot Kft.

 • „Kimagaslóan elégedettek vagyunk a Vincotte munkájával, valamint a dolgozóinak felkészültségével, segítőkész, udvarias munkájával.”

  Schwarczenberger Kft.

 • „Tapasztalat, korrektség, rugalmasság.”

  U-Shin Europe Kft.

 • „A Vincotte-ban egy rendkívül rugalmas és korrekt céget ismertem meg. A munkatársak segítőkészek és jól felkészültek, mindig a megoldást keresik.”

  Kováts-Megyesi Balázs - Plant Design Kft.

 • „Hosszú évek gyümölcsöző együttműködése bizonyítja az Önök jó munkáját!”

  Allegro Kft.

 • „Évek óta együttműködésben állunk egymással, 100%-os elégedettséggel. Szakmai felkészültségük, rugalmasságuk kifogástalan. Öröm önökkel dolgozni.”

  Autó Szentmihály Kft.

 • „Az itt járt szakemberek megfelelő szakértelemmel, emberséges hozzáállással, precízen, az előre egyeztetett időtervnek megfelelően látták el munkájukat, javaslataik ésszerűek, kivitelezhetőek voltak.”

  Autóház-Barta Kft.

 • „Nagyon elégedett vagyok cégük és kollégáik hozzáállásával, teljesítményével.”

  Autójavító és Kereskedelmi Szövetkezet

 • „Alapos, korrekt, megbízható partner.”

  BAUSCH Kft.

 • „Igen hozzáértő csapat.”

  Bóna Autószervíz Kft.

 • „Több éve dolgozunk együtt sikeresen. Véleményem szerint szakmailag és emberileg is jó kapcsolat alakult ki köztünk. Mindkettő nagyon fontos. A Vincotte munkatársai mindig segítőkészek.”

  Bravocopy Kft.