Az­beszt és tűzálló kerámiaszálak (RCF) fel­tá­rása, kár­men­te­sí­té­sek mű­sza­ki fel­ügye­le­te, anyag- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata

A 70-es, 80-as évek­ben Magyar­orszá­gon is el­ter­jedten alkal­maz­ták a tűz, a hő és a zaj el­leni véde­lem­re az az­beszt tar­tal­mú szigetelő­anyagokat. Az azbeszt­tartal­mú ter­mé­kek (azbeszt­textil, azbeszt­cement, azbeszt­tar­tal­mú tömí­tések, eternit­palák) gyár­tá­sa és felhasz­nálása még a közel­múltban is gya­ko­ri volt.

A tűzálló kerámiaszálakat (Refrac­tory Ceramic Fibr­es) tartal­mazó szigetelő­anyagokat, az azbeszt helyet­te­sí­té­sé­re kezd­ték al­kal­maz­ni, jelen­leg is for­gal­maz­zák. Kevésbé ve­szé­lyes, mint az azbeszt, de a porá­nak belé­leg­zése szili­kó­zist és rákot okoz­hat. Bon­tása, keze­lése speciá­lis elő­készü­le­teket és eszközöket igényel.

A Vincotte az azbeszt és RCF tartalmú anyagokkal kapcsolatos munkafeladatok teljes folyamatában nyújt szolgáltatásokat.

Ezen anyagok veszélyessége nem csak vállalati, ipari területeken okoz munkahelyi kockázatot, hanem – mint híradásokból egyre többen szembesülnek vele – lakossági környezetben, a magánszférában is komoly veszélyforrást jelent. Megtalálható szórt formában a lépcsőházak alagsoraiban, garázsokban szórt formában, tetőburkoló anyagként, régi lefolyócsöveknél, kéménybéléseknél stb. Nem kizárólag lakóházakban és épületekben, de megtalálható régi építésű szállodákban, sportlétesítményekben, iskolákban, óvodákban is. Szolgáltatásainkat igénybe vevők köre így nem korlátozódik kizárólag ipari, vállalati területekre, vállaljuk magányszemélyek, szállodák, önkormányzatok, épület üzemeltetők stb. kiszolgálását is az alábbiak szerint:

Azbeszt feltárás, felmérés (azbeszttérkép)

Amennyiben felmerül a gyanú azbeszt tartalmú anyag jelenlétére (pl. 2000 előtti építésű épület, régi technológiai berendezések, ismeretlen összetételű szigetelőanyag stb.), abban az esetben az első lépés a szakszerű felmérés elvégzése, szükséges számú anyagminta vételével és laboratóriumi elemzésével. A minta laboratóriumi elemzése elengedhetetlen, mivel sok esetben szemmel nem látható mikroszálakat tartalmaznak a vizsgált anyagok. Nagyon fontos itt megemlíteni a feltárás szakszerűségét, mivel ezen anyagok lehet, hogy korábban már részben eltávolításra kerültek, és korszerű anyagokra lettek cserélve, viszont maradványai, vagy korábbi eltávolítás során keletkezett szennyeződések fokozott kockázatot jelenthetnek.

A felmérés eredménye jellemzően egy jegyzőkönyv, mely tartalmaz egy mintavételi jegyzéket, fotódokumentációval és egy ún. azbeszttérképpel - melyen pontosan beazonosíthatóak a területen a feltárt veszélyes anyagok - illetve az akkreditált laborvizsgálatok jegyzőkönyveit. Jegyzőkönyvünk végén általában javaslatot teszünk még a szakszerű mentesítés, veszélytelenítés lehetséges módozataira is.

Levegőtisztasági mérések

A Vincotte International Hungary Kft. feltárásokhoz, térképezéshez, valamint kármentesítésekhez kapcsolódó, akkreditált méréseket végez, továbbá szükség esetén, mint független szakértő szervezet a megbízó érdekeit képviselve az azbesztmentesítést felügyeli.

Azbeszt mentesítés, veszélytelenítés

Abban az esetben, ha feltárásra került azbeszt tartalmú anyag, úgy döntenünk kell a további lépésekről.

A mentesítés, veszélytelenítés (pl. elburkolás) módját meghatározza az azbeszt tartalmú anyag fajtája (pl. az, hogy kötött állapotban található-e meg benne az azbeszt), az anyag állapota (hogy rossz minőségű, roncsolt vagy kiporzásveszélyes-e), az anyag fizikai elhelyezkedése, az anyag „tulajdonosának” anyagi, gazdasági lehetőségei stb.

Természetesen ezekben a kérdésekben is rendelkezésre állunk, hiszen a további teendőknek jelentős egészségügyi, gazdasági és jogi vonzatai vannak.

Fontos megemlíteni, hogy mentesítést csak erre szakosodott és tapasztalattal rendelkező cég végezhet. A szakszerűtlen mentesítés egészségügyi kockázatot és a későbbiekben általában többletköltséget jelent a megrendelő számára is.

Vállaljuk:

Ipari környezetben:

 • az azbeszt és RCF tartalmú anyagok teljes körű vállalati felmérését;
 • mentesítések folyamatának felügyeletét (mérések, tisztított területek átvétele stb.);
 • a munkahelyi légterek szervetlen szálló rost szám szerinti koncentráció meghatározását;
 • elektronmikroszkóppal felszerelt laboratóriumunkban az azbeszt rostok típusának meghatározását.

Lakosság számára (házak, lakások, társasházak, lakóközösségek):

 • helyszíni állapotfelmérés, bontás előtti tanácsadás;
 • bontás utáni tanácsadás állapotfelmérés, szükség esetén mentesítés.

Szállodák, hotelek, vendéglátóhelyek (szállodák, vendéglátóhelyek, szabadidős intézmények felmérése azbesztbiztonsági szempontból):

Célja:

 • megelőzni a vendégek, dolgozók egészségkárosodását;
 • az azbeszt biztonságos/mentes tanúsítvány emeli a hely színvonalát;
 • segít az esetleges reklamációk kezelésében;
 • a felmérés beilleszthető a minőségirányítási rendszerbe, vagy az intézmény „zöld” programjába, minősítésébe.

Igény esetén – pl. ingatlan adás-vétel, bérbeadás stb. - a területeket minősítjük, és ez alapján a Vincotte által levédett tanúsítványokat – „Asbestos safety”, illetve „Asbestos free” – állítunk ki megbízóink számára.

Főbb referenciáink erről a területről:

 • Dunamenti Erőmű Zrt. – Azbesztfeltárás, mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete
 • Levi Strauss Magyarország Kft. – Azbesztfeltárás
 • Asbestos Removal NV – Levegőtisztasági mérések, azbesztmentesítés műszaki felügyelete
 • Dunamenti Tűzvédelem Zrt. – Levegőtisztasági mérések
 • Danone Kft. – Azbesztfeltárás
 • Brown and Mason Ltd. – Azbesztfeltárás, mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete
 • Ignis Értékmentő Kft. – Levegőtisztasági mérések
 • Nitrogénművek Zrt. – Azbesztfeltárás, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete
 • CG Electric Systems Hungary Zrt. – Mentesítési tervek, levegőtisztasági mérések, mentesítések műszaki felügyelete

Szakmai tréningek

 • Hogyan lehetne a belső auditor képzésen elsajátított ismereteket továbbfejleszteni, a még hatékonyabb auditálás képességét elsajátítani?
  Az ezzel kapcsolatos probléma (ami egyben lehetőség is) az, hogy az auditálás alapelvei meglehetősen egyszerűek, és néhány mondatban összefoglalhatók, viszont ezek mindegyikének alkalmazásához általában sok gyakorlásra van szükség (amire természetesen nincs mindig lehetőségünk). Az alábbiakban mindenesetre foglaljuk össze, melyek azok az alapelvek, amelyeket ha sikerül követnünk, akkor nagy valószínűséggel jól (eredményesen, jó hangulatban, sok problémát feltárva) fogunk auditálni:Készüljünk fel az auditra a lehető legalaposabban. (Amennyiben lehetőségünk van rá, nézzük meg az auditált folyamat monitoring jellemzőit, külső belső eredetű problémáit, reklamációit, a korábbi auditok tapasztalatait, a vezetőségi átvizsgálás vonatkozó információit, vevőelégedettségi információkat, vevői auditok eredményeit stb.)Legyünk nyitottak, érdeklődők, pozitív beállítottságúak (az auditált terület iránt). Tekintsük az auditot sokkal inkább egy megismerési folyamatnak, amelyben mi szeretnénk megismerni és megérteni az auditált folyamatot/területet. Ne elsősorban ellenőrizni akarjunk, inkább megérteni! Ez segít bennünket a megfelelő kérdések kialakításában.Minél körültekintőbben kérdezzünk! Okos kérdezés technikával segíthetjük az auditált felet a helyes út megtalálásában. Legyünk nyitottak az audtált felek általunk első látásra szokatlan megoldásaival szemben, de vállaljuk fel a népszerűtlen feladatokat is, mint például a nem-megfelelőségek közlését.Véleményeltérés esetén igyekezzünk elfogadtatni álláspontunkat, de kerüljük az időt pazarló felesleges vitákat.Amennyiben nem-megfelelőséget tapasztalunk mindenképpen közöljük a helyszínen az auditált féllel, de a viták elkerülése érdekében, mielőtt ezt kinyilvánítanánk, alaposan győződjünk meg igazunkról kérdéseinkkel, bizonyítékok gyűjtésével, a vonatkozó szabványpont felidézésével.Mindig a folyamatok megfelelő működésének az igazolhatóságát keressük! Ne higgyünk el semmit, amit mondtak nekünk, csak amit mutattak! Ez nem sértés, egyszerűen nem azért vagyunk ott, hogy bármit elhiggyünk, hanem azért, hogy meggyőződjünk a folyamat megfelelő működéséről.Viselkedjünk úgy, hogy az auditált félnek is kedve legyen velünk együtt kideríteni a folyamatok esetleges gyengeségeit. Kerüljük a számonkérő jellegű kérdéseket.Az audit megállapításai tények legyenek, tényeket rögzítsünk, és ezekhez tegyük hozzá a tények általunk történő értékelését (miért érezzük problémának, eltérésnek a tényt). Aki ezek mindegyikére tud egyszerre figyelni, az valószínűleg jól fog auditálni. Innentől már csak a (sok) gyakorlás tehet bennünket jobbá. Alternatívaként tudjuk ajánlani egynapos auditori továbbképzésünket, amely ? neve ellenére ? nem is igazából képzést, hanem a cégnél megszervezett audit gyakorlatokat jelent, ahol a résztvevők a tréner jelenlétében auditálják a cég egy-egy folyamatát, miközben a trénertől azonnali visszajelzéseket és útmutatásokat kapnak. Intenzív, hatékony tanulási forma, amely után élő tapasztalatokkal leszünk gazdagabbak!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • MONOSTORI Róbert

  Azbeszt termékmenedzser

  Azbeszt feltárás, azbesztmentesítés felügyelete

  mobil: +36 30 521 0232

  telefon: +36 1 413 6937

 • KIS Levente Balázs

  EHS csoportvezető

  Környezet- és munkavédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 337 6627

  telefon: +36 1 413 6937