Környezetvédelmi szolgáltatásaink

Azbeszt feltárás, kármentesítések műszaki felügyelete
Épületek azbeszt tanúsítása
Energetikai auditálás, energia audit elvégzése
Energetikai szakreferens alkalmazása, feladatai
Környezetvédelmi megbízotti feladatok
Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés
CO2 hi­te­le­sí­tés
Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés
ADR tanácsadás

Egyéb szolgáltatásaink:

Híreink
Jogszabályfigyelés
Kérdezze szakértőnket!
Szakmai napok
Rajzpályázat

Letölthető anyagok:

Környezet- és mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­saink­ról szó­ló rö­vid is­mer­tető:

Környezet-, munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásaink

Környezetvédelmi szolgáltatásaink

Napjainkban a környezetünk jelentősen terhelt, a Föld erőforrásait túlzottan kihasználja a jelen embere. A környezet védelme, a környezetvédelmi előírások betartása nem csak jogszabályi kötelezettség, hanem a kötelesség is. A Vincotte International Hungary Kft. széles körű környezetvédelmi szolgáltatásaival segíti partnerei környezetvédelmi feladatainak ellátását.

Környezetvédelmi szolgáltatásaink rövid áttekintése

A VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. közel tíz éves hazai gyakorlattal rendelkezik a környezetvédelmi szolgáltatások területén, amelyek teljesítésére garanciát vállal. A teljes körű szolgáltatásaink segítségével, valamennyi környezeti elemre vonatkozóan segítjük partnereinket a környezetvédelmi kötelezettségeik teljesítésében. Az alábbi kiemelt szolgáltatásainkra hívjuk fel a figyelmet:

Az­beszt és tűzálló kerámiaszálak (RCF) fel­tá­rása, kár­men­te­sí­té­sek mű­sza­ki fel­ügye­le­te, anyag- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata

Az azbeszt tartalmú szigetelőanyagokat korábban gyakran alkalmazták a tűz, a hő és a zaj elleni védelemre, így nagy mennyiségben fordulnak elő környezetünkben. Az azbeszt mérés területén akkreditált laboratóriumunk vállalja az azbeszttartalmú anyagok teljes körű felmérését, a munkahelyi légterek azbeszt koncentrációjának meghatározását, valamint az azbeszt rostok típusának meghatározását. Az azbeszt mentesítés területén jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk a gyors, hatékony és teljes körű megoldás kiválasztására és megvalósítására.

Épületek Azbeszt Tanúsítása

Az Épületek Azbeszt Tanúsítása növeli a tanúsított épület piaci értékét, segít megfelelni a munkavédelmi előírásoknak, megőrizni a munkavállalók egészségét, továbbá növeli a vállalat presztízsét.

Környezetvédelmi termékdíj tanácsadás és ügyintézés

A termelő és kereskedő vállalkozások egy részének jelentős teher a környezetvédelmi termékdíj törvény szerinti előírásainak, kötelezettségeinek teljesítése. Társaságunk nagy gyakorlattal rendelkező szakértője segítséget nyújt ebben, vagy akár teljes mértékben átvállalja a felmerülő feladatok elvégzését.

Energetikai auditálás, energia audit elvégzése

Az energiahatékonysági 2012/27/EU irányelvhez kapcsolódóan 2015.06.07-én életbe lépett a hazai 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, mely alapján a KKV-nek nem minősülő vállalkozásoknak 2015. december 5-ig, majd azt követően négyévenként energetikai auditot kell lefolytatniuk. Szakértőink ebben nyújtanak segítséget.

Környezetvédelmi megbízotti feladatok

Fontos előírás, hogy a környezetre hatással lévő tevékenység végzése esetén környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező. Környezetvédelmi szakértőink több éves, széles spektrumú tapasztalatainak köszönhetően hatékonyan tudják a megbízotti feladatokat teljesíteni. A környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásunk segítségével partnereink válláról levesszük a környezetvédelmi feladatok teljesítésének terhét.

Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

Az engedélyköteles pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetése és időszakos emisszió mérése jogszabályi előírás. Az akkreditált környezetvédelmi laboratóriumunk vállalja a pontforrások emisszió mérését továbbá az engedély megszerzése érdekében a hatásterület meghatározást, engedélykérelmi dokumentáció elkészítését, és az adatlapok kitöltését.

CO₂ hitelesítés

Jelentősebb CO₂ kibocsátással járó tevékenység végzése esetén szükséges elvégeztetni a CO₂ kibocsátás hitelesítését, amelyet csak akkreditált szervezet végezhet. A Vinçotte rendelkezik a hitelesítéshez szükséges szakértői engedélyek-kel, akkreditációval és a hitelesítést végző, nagy tapasztalattal rendelkező szakem-berekkel.

ADR biztonsági tanácsadás

A veszélyes áruk, anyagok kezelése és szállítása során a jogszabály ADR biztonsági tanácsadó alkalmazását írja elő. Nagy gyakorlattal rendelkező szakértőink vállalják ADR biztonsági tanácsadói feladatok ellátását, amely magába foglalja a szükséges dokumentációk elkészítését, segítségnyújtást a napi feladatok ellátásában és a hatósági ellenőrzéseken való részvételt.

Főbb környezetvédelmi referenciáink

  • Dunamenti Erőmű Zrt.

  • Hankook Tire Hungary Kft.

  • ISD Dunaferr Zrt.

  • Leier Hungária Kft.

  • Magyar Suzuki Zrt.

  • Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft.

  • SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.

  • Vértesi Erőmű Zrt.

  • Wienerberger Zrt.

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

BONIVÁRT Attila

Vizsgáló technikus

Környezetvédelmi szolgáltatások

Mo­bil: +36304707330

Tele­fon: +3614136937

E-­mail: bonivart.attila@vincotte.hu

BUKTA Attila

Környezetvédelmi termékmenedzser, ISO 50001 vezető auditor

Környezetvédelmi szolgáltatások

Mo­bil: +36305438189

Tele­fon: +3614136937

E-­mail: bukta.attila@vincotte.hu

MONOSTORI Róbert

Azbeszt termékmenedzser

Azbeszt feltárás, azbesztmentesítés felügyelete

Mo­bil: +36305210232

Tele­fon: +3614136937

E-­mail: monostori.robert@vincotte.hu

KIS Levente Balázs

EHS csoportvezető

Környezet- és munkavédelmi szolgáltatások

Mo­bil: +36303376627

Tele­fon: +3614136937

E-­mail: kis.levente@vincotte.hu

VÖRÖS Tímea

Környezetvédelmi munkatárs

Mo­bil: +36305438189

Tele­fon: +3614136937

E-­mail: voros.timea@vincotte.hu

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye