A Vinçotte-ról:

Akkreditációk
Általános Feltételek
Dolgozóink
Értékeink
Küldetésünk
Múltunk
Rólunk mondták

Érdekesség:

A Vincotte a kezdetektől ott volt...

Amikor 1947-ben megjelent a 'Munkakörnyezet védelméről szóló általános szabályozás', az AIB és a Vincotte (melyek 1989-ben egyesültek) már olyan széleskörű tapasztalattal rendelkeztek a biztonság és a vizsgálat területén, hogy a szakminiszter őket akkreditálta a legtöbb vonatkozó szabályzás alkalmazásának ellenőrzésére.

Akkreditációk

Az akkreditáció egy olyan – mindenki számára kötelezően elfogadandó – okirat, mely az akkreditált intézmény szolgáltatásainak szakszerűségét és minőségét garantálja. Az akkreditációk olyan jogosultságokat jelentenek, amelyeket tanúsító, képző és vizsgáló szervezetek kaphatnak meg, hivatalosan elismerve ezzel, hogy szakértelmük megfelel tanúsítványok kiadására, vizsgálatok és értékelések végzésére, vagy képzések szervezésére.

A Vincotte cégcsoport többtíz nemzetközileg elfogadott akkreditációval rendelkezik, melyek kiterjednek a minőségirányítási és a környezetirányítási rendszerek különböző szabványok szerinti tanúsítására, az információbiztonság és az élelmiszerbiztonság valamint a munka- és egészségvédelmi irányítási rendszerek tanúsítására, az általunk végzett környezetvédelmi valamint laboratóriumi mérésekre, ellenőrzésekre és felülvizsgálatokra, a méréseket illetve vizsgálatokat végző személyzetünkre, a képzési programjainkra és a Vincotte Akadémiára, mint felnőttképzési intézményre egyaránt.

Azon vállalatok, melyek egy akkreditált intézet tanúsítványával, jelentésével illetve oklevelével rendelkeznek, nagyobb hitelességgel bírnak a minőségüket valamint az előírásoknak való megfelelőségüket illetően. A Vincotte partnerei érdekeltek abban, hogy valamennyi termékük és szolgáltatásuk tanúsítva legyen, hiszen ezáltal ügyfeleik bizalma megnő, könnyebben érhetik el a piacot, és az esetleges biztosítási díjaik alacsonyabbak lesznek.

Akkreditációink üzletáganként

Környezet- és munkavédelem

Vizsgálólaboratóriumunk Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által kiadott ISO/IEC 17025:2005 szerinti akkreditációs tanúsítványa

Tanúsítás

A Belga Akkreditáló Testület (BELAC) által kiadott - ISO 14001 szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására feljogosító - ISO/IEC 17021:2007 szerinti akkreditációs tanúsítvány

A Belga Akkreditáló Testület (BELAC) által kiadott - ISO 9001 szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására feljogosító - ISO/IEC 17021:2007 szerinti akkreditációs tanúsítvány

A Belga Akkreditáló Testület (BELAC) által kiadott - akkreditált EMAS hitelesítésre feljogosító - EMAS előírások szerinti akkreditációs tanúsítvány

A Nemzetközi Autóipari Munkacsoport (IATF) által kiadott - ISO/TS 16949 szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására feljogosító - tanúsítvány

A Szlovák Akkreditáló Testület (SNAS) által kiadott – ISO 27001 szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására feljogosító – ISO/IEC 17021:2011 szerinti akkreditációs tanúsítvány.

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye