Képzési területek:

Szakképzéseink és szakmai továbbképzéseink
Szakmai tréningek
E-Learning
Csapatépítés
Tanácsadás
VCA képzés és vizsga

Egyéb:

Cikkek HR-eseknek
Az üzlegág igazgató köszöntője
Az Akadémiáról
Referenciáink
Kedvezmények
Képzési lehetőségek
Jelentkezés oktatónak
Rólunk mondták

Kapcsolódó anyag:

Engedélyhez kapcsolódó dokumentumaink
Letölthető anyagok
Videók az Akadémiáról

Intézményünk nyilvántartásba vételi száma:

E-000663/2014

Figyelem!

Engedélyezett kép­zé­si prog­ram­jaink, szemé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig).

Kérem, keresse az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Six Sigma

Six Sigma – mesterképzés (master black belt)

A Six Sigma – mesterképzés (master black belt) képzés leírása:

A Six Sigma mozgalom Master Black Belt (mester képzés) ismeretek elsajátítása, vállalati projektek kiválasztása, üzleti döntések, oktatási feladatok és az áttörési feladatok végrehajtásának elsajátitása. Ismeretbővítő előadás; Esetpéldák; Egyéni és kiscsoportos vállalati feladatmegoldások és azok prezentálása.

Kinek ajánljuk:

Jelentkezés feltétele:

Felsőfokú végzettség, Six Sigma Balck Belt végzettség.

A Six Sigma – mesterképzés (master black belt) képzés tematikája:

 • A Master Black Belt szerepe a Six sigma programban és projektben

 • Speciális probléma elemző-, megoldó és vezetési technikák (QFD, hipotézisviszgálat, kísérlettervezés, Többváltozós elemzés, Seven Management Tools. stb.) (haladó)

 • Minőségköltség (haladó)

 • Teljesítménymérés, teljesítménymutatók

 • Benchmarking (haladó)

 • Kommunikáció (haladó)

 • Prezentáció (haladó)

 • Projekt menedzsment (haladó)

 • Oktatók képzése

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A Vinçotte International Hungary Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítvány megszerzésének feltétele a vizsgán 70% – os eredmény elérése, valamint egy eredményesen lezárt projekt leadása.

70% alatti vizsgaeredmény eseténdíjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Megjegyzés:

A részvételi díj tartalmazza az ebédet, a napi 2 kávészünetet, az oktatási anyagokat és a vizsga költségét, ellenben nem tartalmazza az ÁFA-t. Szállodai szobafoglalás igényét kérjük, a jelentkezési lapon feltüntetni szíveskedjen! Igény esetén segítünk a foglalásban.

A képzés díja*:

Kedvezményes ár:

410 000 Ft

(partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:

460 000 Ft

(amennyiben nem a Vinçotte tanúsítja)

*

A részvételi díj tartalmazza a napi étkezést, melynek adóit az Ön kényelme érdekében Társaságunk bevallja és megfizeti Ön helyett, az oktatási anyagokat, a vizsga és a tanúsítvány költségét, valamint az előzetes tudás/kompetencia felmérést. A feltüntetett árak nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák, valamint 1 főre értendőek.

A képzés helyszíne és időpontja:

További képzés helyszínek és időpontok:

 
+

Céghez kihelyezett képzési formában!
Az ügyfeleink által választott helyen, akár a cég tantermében is, igény szerint cégspecifikusan.

Online jelentkezés
(kihelyezett képzésre)

 

Ajánlatkérő lap letöltése
(kihelyezett képzéshez)

Általános feltételek:

 1. A Vinçotte Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

 2. Az egyes képzéseknél feltüntetett alacsonyabb részvételi díjak a Vinçotte Akadémia ügyfeleire vonatkoznak (akiket a Vinçotte International Hungary Kft. tanúsít).

 3. A részvételi díj tartalmazza a napi étkezést, melynek adóit az Ön kényelme érdekében Társaságunk bevallja és megfizeti Ön helyett, az oktatási anyagokat, a vizsga és a tanúsítvány költségét. A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

 4. A jelentkezési lap kitöltését, és elküldését megrendelésként kezeljük, és ez fizetési kötelezettséget von maga után.

 5. A tanfolyam kezdete előtt 4-10 munkanappal a részvétel lemondása esetén a Vinçotte Akadémia a képzési díj 50%-ára, 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes képzési díjra jogosult az alábbiak szerint:

  1. Lemondást csak írásban fogadunk el!

  2. Amennyiben a képzést 8 hónapon belül elindítjuk, és azon a megrendelő részt vesz, úgy a befizetett képzési díjat beszámítjuk.

  3. Amennyiben a képzés 8 hónapon belül nem indul, vagy azon a megrendelő nem jelenik meg úgy a képző a fent leírtak szerinti összegre jogosult.

 6. A számlát legkésőbb a képzés megtartását követő napon állítjuk ki, a több részre bontott képzések megrendezése esetén (pl. Six Sigma) a számla az első rész megtartása után kerül kiállításra.

 7. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel és számláz ki a Megrendelőnek. A Vállalkozó a lejárt kintlévőségeit az esedékességüket követő 21. napot követően átadja a vele szerződésben álló követeléskezelő partnerének, aki a követelés behajtása során a felmerülő behajtási költséget is jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni

 8. A Vinçotte Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

 9. A képzéseink 09:00 órakor kezdődnek (tervezett érkezés és regisztráció 08:30-tól) és 17:00 óra körül fejeződnek be.

Mint jelentkező, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek és hozzá járulok ahhoz, hogy adataimat a képző intézmény a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott módon, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje.

Kedvezmények, egyebek:

Egy adott tanfolyamra, egy adott cégtől 3 vagy több fő jelentkezése esetén 10% kedvezményt adunk a részvételi díjból. Egy hónappal egy adott képzés időpontja előtt történő jelentkezés esetén 5% kedvezményt adunk a részvételi díjból. Egyszerre csak egy kedvezmény érvényesíthető.

A képzéshez kapcsolódó kérdések és válaszok:

Tanúsítás

K:

Mire jó a Six Sigma?

Miben különbözik a Six Sigma oktatás a többi eredményesség-növelő eszköz oktatásától?

V:

A Hat Szigma (Six Sigma) segítségével bármely szolgáltatási folyamat (pénzügyi, beszerzési, marketing, képzési), szervezet (kereskedelmi, egészségügyi, gyártási) vagy termék működése eredményesebbé, hatékonyabbá tehető.

Egy jól végrehajtott Hat Szigma (Six Sigma) alkalmazás nem csak egy tanfolyam, mivel a képzésen részt vevők a képzés során azonnal használják a munkájukban az eszközöket és a módszertant, továbbá feladataik (az őket küldő szervezet szempontjából) igazoltan eredményes befejezésével bizonyítják az oklevél kiadási feltételeinek teljesítését.

K:

Miről ismerhető fel hogy egy Six Sigma oktató/szakértő megfelelő segítséget tud-e adni?

V:

Ha Okleveles Mester Fekete Öves (Certified Master Black Belt) az oktató/szakértő, akinek sok éves gyakorlati és vezetői tapasztalata van kereskedelmi, műszaki, gazdasági, oktatási stb. területeken az említett területekre érvényes magas szintű képesítésekkel elméletileg is megalapozva, akkor van esély arra, hogy megfelelő segítséget tud adni a Hat Szigma (Six Sigma) területén.

Az általam ismert esetekről azt tudom mondani, hogy mérnöki, tanári, kereskedelmi stb. tanulmányaim és tapasztalataim, valamint a Hat Szigma (Six Sigma) Fekete Öves (Black Belt) és Mester Fekete Öves (Master Black Belt) ismereteim és gyakorlatom közül több együttes alkalmazásával sikerült az elmúlt évtizedekben a különböző eredményesség-növelési feladatok lehető legjobb, azaz optimális megoldásait létrehozni.

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

PÁNY Gabriella

Tréning menedzser

Mo­bil: +36709456627

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: pany.gabriella@vincotte.hu

Pór Valéria

Tréning menedzser

Mo­bil: +36+36704432014

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: por.valeria@vincotte.hu

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye