Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Környezetvédelem (ISO 14001, EMAS)

Vállalati környezetvédelmi megbízott gyakorlati feladatai

A képzés célja:

A környezetvédelmi jogszabályok által szabályozott gyakorlati feladatok elsajátítása.

Tematika:

Jogszabályi alapok

Működési engedélyek

 • Telepengedély
 • Környezetvédelmi engedély
 • Egységes környezethasználati engedély

Hulladékgazdálkodás

 • Hulladékgazdálkodás jogi háttere
 • Hulladékok azonosítása, besorolása
 • Hulladékok tárolási helyének kialakítása
 • Hulladékok nyilvántartási rendszerének kialakítása
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Anyagmérleg készítése
 • Szállítással kapcsolatos dokumentumok elkészítése
 • Éves bejelentés elkészítése

Veszélyes anyagok kezelése

 • Új szabályozás
 • Címkézés

Levegőtisztaság-védelem

 • Levegőtisztaság jogi háttere
 • Levegővédelmi alapbejelentés
 • Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem összeállítása
 • Változás jelentés készítése
 • Éves bejelentés készítése
 • VOC anyagmérleg készítése (igény esetén)

Zaj

Vízgazdálkodás, vízvédelem

 • Önellenőrzési terv készítése
 • Talajvíz monitoring
 • Alap, részletes, éves bejelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről
Kinek ajánljuk:

A tanfolyamot elsősorban környezetvédelmi megbízottaknak, környezetirányítási vezetőknek, valamint környezetvédelemmel kapcsolatban érdeklődő szakemberek számára ajánljuk.

A képzésen való részvétel feltételei: Középfokú végzettség

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett a Vinçotte International Hungary Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

 • -

A képzés díja:*

Kedvezményes ár:36 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

Normál ár:41 000 Ft (amennyiben nem a Vincotte tanúsítja)

A képzés helyszíne és időpontja:

Város Cím Időpont és ütemezés
1
Kihelyezett

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2017. november 21. (kedd) , 1 nap
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)
2017. november 21. (kedd) , 1 nap

* A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • PÁNY Gabriella

  Tréning menedzser

  Autóipari képzések, minőségügy

  mobil: +36 70 945 6627

  telefon: +36 1 413 1293

 • SALÁNKI Barbara

  Képzési főmunkatárs

  Gépészet, információbiztonság

  mobil: +36 30 377 0257

  telefon: +36 1 413 1293