Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Minőségtechnikák a minőségirányítási rendszerekben

Többszintű folyamat audit (Layered Process Audit)

A képzés célja:

A GM és Chrysler autógyárak által megkövetelt audit rendszer elméleti megismerése, útmutató a gyakorlati bevezetéshez (szükséges dokumentációk elkészítésétől a talált nem-megfelelőségek nyomon követéséig).

Tematika:

 • TFA eredete, bemutatása
 • Előnyök, hátrányok
 • Hatékony TFA erőforrásai
 • Hatékony TFA elvégzése
 • Problémák nyomonkövetése
 • TFA rendszerének kiértékelése
 • Egyéb fejlesztési lehetőségek
 • Vizsga

Kinek ajánljuk:

Minden olyan szervezetnek, ahol a bevezetése vevői követelmény, vagy ahol már bevezették, de működése nem hatékony. Valamint azoknál a szervezeteknél, ahol szeretnének egy kitűnő eszközt használni a megfelelően standardizált folyamatok kontrollálására.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett a Vinçotte International Hungary Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

  A képzés díja:*

  Kedvezményes ár:72 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

  Normál ár:82 000 Ft (amennyiben nem a Vincotte tanúsítja)

  A képzés helyszíne és időpontja:

  Város Cím Időpont és ütemezés
  1
  Kihelyezett

  További képzés helyszínek és időpontok:

  Város Cím Időpont és ütemezés
  2
  Igény szerint,

  * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

  Kapcsolattartók:

  • PÁNY Gabriella

   Tréning menedzser

   Autóipari képzések, minőségügy

   mobil: +36 70 945 6627

   telefon: +36 1 413 1293

  • SALÁNKI Barbara

   Képzési főmunkatárs

   Gépészet, információbiztonság

   mobil: +36 30 377 0257

   telefon: +36 1 413 1293