Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Készségfejlesztő tréningek, szervezetfejlesztés

Prezentációs technikák

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők

  • legyenek tisztában a prezentációk előkészítése és a felkészülés fontosabb szempontjaival;
  • tekintsék át és gyakorolják a meggyőző prezentáció megtartásához alkalmazható kommunikációs technikákat;
  • fejlesszék előadói képességeiket;
  • növeljék önbizalmukat;
  • készüljenek fel a váratlan események stresszmentes kezelésére;
  • olyan technikákat ismerjenek meg és gyakoroljanak, amelyek lehetővé teszik a prezentációk színesebbé tételét;
  • sikeres, meggyőző prezentációkat tartsanak.
Tematika:

  • szempontok az előkészítéshez és a felkészüléshez;
  • a prezentáció dinamikája és felépítése;
  • a prezentáció tartalma;
  • interakció, kapcsolatépítés a hallgatósággal;
  • retorikai eszközök alkalmazása;
  • váratlan, kényes helyzetek kezelése.
  • a kommunikációs folyamatban felmerülő zavarok, torzulások okai és ezek kezelése
  • a tipikus kommunikációs helyzetekben való helyes viselkedés szabályai és ezek alkalmazása
  • a kommunikáció tartalmi és kapcsolati vetülete. Az üzenetek megfogalmazása, megértése és leképezése.
  • az aktív, empatikus hallgatás követelményei és alkalmazása
  • az önkontroll jelentősége és megvalósítása a problémakezelés során.
  • az együttműködés és az egyéni felelősségvállalás szerepe a kapcsolatok továbbfejlesztésében.

Kinek ajánljuk:

Vezetőknek, account munkatársaknak, és mindazoknak, akiknek munkájuk során beszámolókat, előadásokat, prezentációkat kell tartaniuk.

Módszer:

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Vizsga és tanúsítvány:

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett a Vinçotte International Hungary Kft. által kiadott kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.

Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.

Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Vélemények a képzésről:

    A képzés díja:*

    Kedvezményes ár:72 000 Ft (partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

    Normál ár:82 000 Ft (amennyiben nem a Vincotte tanúsítja)

    A képzés helyszíne és időpontja:

    Város Cím Időpont és ütemezés
    1

    További képzés helyszínek és időpontok:

    Város Cím Időpont és ütemezés
    2
    Budapest
    1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)
    2017. október 18. (szerda) , 2 nap
    3
    Kihelyezett
    Megrendelő telephelyén
    Igény szerint,

    * A tréning és/vagy a vizsga díja 1 főre értendő. és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

    Kapcsolattartók:

    • PÓR Valéria

      Tréning menedzser

      Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six Sigma

      mobil: +36 70 443 2014

      telefon: +36 1 413 1293

    • PÁNY Gabriella

      Tréning menedzser

      Autóipari képzések, minőségügy

      mobil: +36 70 945 6627

      telefon: +36 1 413 1293