Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Egészségügyi és szociális képzések

Munkahelyi elsősegélynyújtó

A képzés leírása:

Olyan munkavállalók képzése, akik a munkahelyi balesetek során magas szintű elsősegélynyújtással tudják ellátni az esetlegesen rászoruló munkatársat. A cél elérése érdekében a képzésben résztvevő hallgatókkal megismertetjük az elsősegélynyújtás általános szabályait és az elméleti képzés mellett gyakorlati feladatokon keresztül be is gyakoroltatjuk az elsősegélynyújtást.Az újraélesztést ambu babával (újraélesztési fantommal) és automata defibrillátorral oktatjuk. Igény szerint lehetőség van számítógép értékelésű trénerrel végzett oktatásra. A képzést rutinos és naprakész ismeretekkel rendelkező Mentőtisztekkel, Mentőápolókkal, Egészségügyi szakoktatókkal együttműködve szervezzük, így a szakmai háttér biztosított ahhoz, hogy jól képzett, szükség esetén segíteni tudó kollégáik legyenek a vizsga után. Kihelyezett képzés vagy egyéni igények esetén kérje külön árajánlatunkat.

Főbb témakörök:

A Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés tartalma:

 • A korszerű elsősegély általános kérdései (az elsősegélynyújtás általános szabályai, az életveszély és az erre utaló tünetek, a klinikai és biológiai halál)

 • Reanimáció (félautomata defibrillátor használata, a reanimáció azaz újraélesztés ABC-je;BLS)

 • Vérzés csillapítás (módszerek, nyomókötés készítése és felhelyezése; speciális vérzéstípusok és ellátásuk)

 • Sebvédelem – sebellátás

 • Elsősegélynyújtás töréseknél és ficamoknál (törések és ellátásuk; ficamok és rándulások ellátása; a koponya és a törzs csontjainak sérülése)

 • Kimentés, szállítás, segélykérés (a mentőszolgálat értesítése; elsősegélynyújtás tömeges baleset esetén)

 • Egyéb sérülések és rosszullétek, munkahely specifikus balesetek és ezek ellátása (hasi sérülés, belső vérzés; égési sérülés ellátása; a shock fogalma, felismerése, shock-védelem; elsősegélynyújtás áramütés és villámcsapás sérültjeinél; elsősegélynyújtás vízi baleseteknél; elsősegélynyújtás hőguta, napszúrás esetén; elsősegélynyújtás a leggyakrabban előforduló mérgezéseknél; elsősegélynyújtás elektromos áram okozta baleseteknél)

A képzés tematikája gyakorlat orientált, ezért a kiképzett elsősegélynyújtó magabiztosan fog segítséget nyújtani szükség esetén. A munkavállalói kiképzésével egy munkáltató nem csak eleget tesz a törvényi előírásoknak, hanem biztosítja, hogy szükség esetén életet mentsenek kollégái!

Sikeres vizsga után a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által elfogadott tanúsítványt állítunk ki.

A jelentkezés feltételei:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

nem szükséges

Fontos tudni:

Amennyiben az elsősegélynyújtási alapismeretek képzésünket már elvégezte és a tesztet is megfelelő minősítéssel kitöltötte, úgy a gyakorlati képzés Önnek, már csak pár órát fog igénybe venni. Ez esetben a képzés díja már csak 6000,- Ft + ÁFA! Kérjük a jelentkezési lap, megjegyzés rovatában ezt szíveskedjék feltüntetni!

A képzésben résztvevők számára tankönyvet biztosítunk!

A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!

A képzés jogszabályi háttere:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:„46.§ A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.”

A képzési kötelezettséget a3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletírja elő:

20. § (1)Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

Gyakori kérdés, hogy a gépjármű vezetői engedély feljogosít-e a munkahelyi elsősegélynyújtásra. Sajnos viszont a válasz nemleges, ahogy az az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség állásfoglalásából kiderül.

„Az egészségügyi vizsga csak a vezetői engedély kiadásának feltétele, önmagában nem jelent elsősegélynyújtó képzettséget. A vizsga témája a közúti elsősegélynyújtás leszűkített területe. A vezetői engedélyhez szükséges elsősegélynyújtó ismereteket csoportosan és igen kevés óraszámban sajátítják el a leendő járművezetők. A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról közreműködési kötelezettséget ír elő a szolgálatnak a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezeti feltételeinek kialakításában, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében. Összességében megállapítható, hogy a munkahelyi elsősegély-nyújtási ismeretekkel azonosnak nem fogadható el a közúti elsősegélynyújtás jogosítványhoz szükséges ismerete, ezért agépjármű vezetői engedély birtokosa nem kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó.” (http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=310)

12/1991. (V. 18.) NM rendelet a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú

a) kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;

b) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];

c) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje alatt is tartósan működnek, és ahol a tanév vége és a következő tanév kezdete között a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik.

(2) E rendelet alkalmazásában tanuló ifjúság alatt a 3-18 éves korosztályt kell érteni

5. § (3) A táborokban biztosítani kell a létszámnak megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést és kiképzett elsősegélynyújtó jelenlétét a táborozás teljes időtartama alatt.

Közoktatási intézmények számára a Vincotte International Hungary Kft. vállalja a jogszabályi háttér ismertetését és annak megfelelés céljából a mentődobozok számának és felszerelésének ellenőrzését, az elsősegélynyújtók kiképzését mind elméleti mind gyakorlati szempontból. Kiemelve a leggyakoribb gyermek balesetek és a gyermekek mentésének főpontjait. Kérje külön ajánlatunkat!

Vélemények a képzésről:
 • „Tisztelt Siklósi Marianna! A kollégák nagyon jó visszajelzést adtak a kapott képzésről. Köszönöm a szíves közreműködését és a továbbiakban is bizalommal fordulunk a Vincotte Akadémia felé!\"
 • \"Kedves Marianna és Tímea! Szeretném megköszönni Önöknek az elsősegélynyújtó képzés gördülékeny szervezését és színvonalas lebonyolítását. Minden résztvevő kollégám, kolléganőm nagyon hasznosnak és érdekesnek tartotta a képzést, nagyon köszönjük. Ezek alapján pár év múlva, az ismétlő oktatásra is szívesen felkérnénk majd Önöket.”
 • \"Határozottan jó véleményem van, figyelmesek, udvariasak, korrektek és szakszerűek! Érdemes volt elvégezni a tanfolyamot!”
Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% ked­vez­mény (GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek)

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 16 000 Ft

Jegyzetköltség:- Az oktatási díj tartalmazza

Vizsgadíj:- Az oktatási díj tartalmazza.

Összesen:16 000 Ft

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Város
  Budapest
  Cím
  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)
  Időpont és ütemezés
  2018. március 2. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00 - 14:00
Város Cím Időpont és ütemezés
1
Budapest
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)
2018. március 2. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00 - 14:00

További képzés helyszínek és időpontok:

 • 2
  Város
  Debrecen
  Cím
  4032 Debrecen, Kolónia utca 1/a. (Prim – Vol Trade Kft,)
  Időpont és ütemezés
  2018. március 2. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 3
  Város
  Eger
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2018. április 13. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 4
  Város
  Győr
  Cím
  9021 Győr, Arany János utca 31.
  Időpont és ütemezés
  2018. március 9. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-14:00
 • 5
  Város
  Hatvan
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2018. április 6. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 6
  Város
  Kecskemét
  Cím
  6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
  Időpont és ütemezés
  2018. március 2. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-14:00
 • 7
  Város
  Miskolc
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2018. március 9. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 8
  Város
  Paks
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2018. április 20. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 9
  Város
  Székesfehérvár
  Cím
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123..
  Időpont és ütemezés
  2018. március 9. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 10
  Város
  Szombathely
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2018. április 13. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 11
  Város
  Tatabánya
  Cím
  A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
  Időpont és ütemezés
  2018. április 6. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
 • 12
  Város
  Kihelyezett
  Cím
  Megrendelő telephelyén
  Időpont és ütemezés
  Megrendelő igénye szerint
Város Cím Időpont és ütemezés
2
Debrecen
4032 Debrecen, Kolónia utca 1/a. (Prim – Vol Trade Kft,)
2018. március 2. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
3
Eger
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2018. április 13. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
4
Győr
9021 Győr, Arany János utca 31.
2018. március 9. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-14:00
5
Hatvan
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2018. április 6. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
6
Kecskemét
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
2018. március 2. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-14:00
7
Miskolc
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2018. március 9. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
8
Paks
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2018. április 20. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
9
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123..
2018. március 9. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
10
Szombathely
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2018. április 13. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
11
Tatabánya
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében történik.
2018. április 6. (péntek) , 1 nap, péntek 9:00-15:40
12
Kihelyezett
Megrendelő telephelyén
Megrendelő igénye szerint

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • GÓCZA Kata

  Tréning menedzser/ Főmunkatárs

  mobil: +36 70 443 2000

  telefon: +36 1 321 4965

 • PAPP Csilla

  Oktatásszervező

  Gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294