Képzési területek:

Szakképzéseink és szakmai továbbképzéseink
Szakmai tréningek
E-Learning
Csapatépítés
Tanácsadás
VCA képzés és vizsga

Képzés gyorskereső:Szakmai tréning

Szakképzés

Képzéskereső (találatok száma:  a  képzéstípusból)

Egyéb:

Az üzlegág igazgató köszöntője
Az Akadémiáról
Referenciáink
Kedvezmények
Képzési lehetőségek
Jelentkezés oktatónak
Rólunk mondták

Kapcsolódó anyag:

Engedélyhez kapcsolódó dokumentumaink
Letölthető anyagok
Videók az Akadémiáról

Intézményünk nyilvántartásba vételi száma:

E-000663/2014

Figyelem!

Engedélyezett kép­zé­si prog­ram­jaink, szemé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig).

Kérem, keresse az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Kövessen minket a Facebookon!

További infó a Facebook oldalunkon!

Aktuális ajánlataink

Munkavédelmi képzések a Vinçotte Akadémián

 • 2016. aug. 11.

  ÚJ

  A Munkavédelmi Törvény változása miatt már 20 főtől munkavédelmi képviselőt kell választani!

  Segítünk, hogy megfeleljen az előírásoknak!


  Munkavédelmi képviselők képzése és továbbképzése

  A Munkavédelmi Törvény előírja, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

  A megválasztott munkavédelmi képviselő részére a mun­kál­ta­tó­nak biz­to­sí­ta­ni kell „a kép­vi­se­lő meg­vá­lasz­tá­sát kö­ve­tő­en egy éven be­lül leg­alább 16 órás kép­zés­ben, ezt kö­ve­tő­en éven­te leg­alább 8 órás kép­zés­ben va­ló rész­vé­te­l le­he­tő­sé­gét”.

  Ennek érdekében 2 illetve 1 napos képzéseket szervezünk a munkavédelmi képviselők képzésére, valamint megújító képzésére. Tanfolyamaink célja, hogy a résztvevő mun­ka­vé­del­mi kép­vi­se­lő­ket felkészítsük jo­ga­ik gya­kor­lá­sá­ra, átadjuk nekik a te­vé­keny­sé­gük gya­kor­lá­sá­hoz szük­sé­ges alap­ve­tő szak­mai is­me­re­teket, valamint is­mer­tessük az ér­dek­ér­vé­nye­sí­tésük le­he­tő­sé­ge­it és mód­sze­re­it, továbbá a mun­kál­ta­tó­val és a szak­ha­tó­sá­gok­kal va­ló együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­ge­i­nek for­má­it.

  További információ és jelentkezés:

  -       Munkavédelmi képviselők képzése (alapképzés): www.vincotte.hu/Akademia/Trening/Munkavedelmi-kepviselok-kepzese-alapkepzes

  -       Munkavédelmi képviselők képzése (megújító képzés):

  www.vincotte.hu/Akademia/Trening/Munkavedelmi-Kepviselok-Kepzese-megujito-kepzes

  Amennyiben kérdése van, vagy szeretne egyedi ajánlatot kérni, forduljon bizalommal Salánki Barbara kolléganőnkhöz! Elérhetőségei: telefon: +36 1 321 4965; mobil: +36 30 377 0257; e­mail: salanki.barbara@vincotte.hu).

HR alapképzés

 • 2016. aug. 08.

  ÚJ

  Moduláris képzési program HR-eseknek

  Az első HR képzési sorozatunk 95,7%-os értékelést kapott a résztvevőktől.

  Azóta csak javítottunk rajta...


  A képzés célja:

  Képzésünkön a HR-menedzsment alapjait képező témákban (toborzás-kiválasztás, képzés- és teljesítménymenedzsment, munkajog, TB és bérszámfejtés, Lean HR) adunk egyrészt szilárd alapokat, másrészt olyan gyakorlati megoldásokat, amelyeket a résztvevők bármikor alkalmazhatnak majd a mindennapi munkavégzés során. A hagyományos képzéseket meghaladva minden modulunk gyakorlatorientált, azaz az előadásokon elhangzó elméleti ismeretanyagot minden előadónk valós esettanulmányokkal és gyakorlati példákkal illusztrálja, illetve az előadás interaktivitása azt is lehetővé teszi, hogy a résztvevők által megfogalmazott problémakörön keresztül kerüljön bemutatásra egy-egy téma. Természetesen a közös gyakorlatok sem maradnak el, amelyek segítik elmélyíteni az elméleti ismereteket, és az elfogyasztott ebéd után a hangulatról is gondoskodnak.

  A moduláris felépítésnek köszönhetően a feldolgozott témakörök külön-külön is hasznosak lehetnek az egyes területek iránt érdeklődő részvevőinknek, a teljes tréning program pedig a szakterület valamennyi szegmensét érinti, így komplex ismereteket és megfelelő tudásbázist nyújt a területen tevékenykedni kívánók számára. Mivel a modulok egymásra épülnek, javasoljuk a teljes programon történő részvételt.

  Kinek ajánljuk:

  A programot kezdő, a humánerőforrás menedzsmentbe most bekapcsolódni kívánó szakembereknek és gyakorló HR-eseknek egyaránt ajánljuk, hiszen nem csupán stabil elméleti alapokat adunk, hanem olyan gyakorlati fogásokkal, és az alapokon messze túlmutató módszerekkel ismertetjük meg a résztvevőket, amelyeket a gyakorlottabb HR-esek is használni tudnak majd.

  A HR alapképzés – moduláris képzési program képzés tematikája:

  Képzésünk jelenleg 4 önálló és 1 kiegészítő modult foglal magába (továbbiak előkészület alatt):

  További információ és jelentkezés: HR alapképzés – moduláris képzési program.

További hírek:

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

FARKAS László

Akadémia igazgató

Gépészeti, építőipari képzések

Mo­bil: +36305406652

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: farkas.laszlo@vincotte.hu

ÁBRAHÁM Tamás

Üzletfejlesztési vezető, VCA

Mo­bil: +36308632180

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: abraham.tamas@vincotte.hu

JAMBRICH István

Szakmai vezető

Gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

Mo­bil: +36304901895

Tele­fon: +3614131294

E-­mail: jambrich.istvan@vincotte.hu

PAPP Csilla

Oktatásszervező

Gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

Mo­bil: +36308550443

Tele­fon: +3614131294

E-­mail: papp.csilla@vincotte.hu

PÁNY Gabriella

Tréning menedzser

Kihelyezett szakmai tréningek

Mo­bil: +36709456627

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: pany.gabriella@vincotte.hu

PÓR Valéria

Tréning menedzser

Mo­bil: +36704432014

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: por.valeria@vincotte.hu

SALÁNKI Barbara

Képzési főmunkatárs

Mo­bil: +36303770257

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: salanki.barbara@vincotte.hu

PAPP Tímea

Oktatásszervező

Mo­bil: +36305212030

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: papp.timea@vincotte.hu

FENT Katalim

Irodai koordinátor

Mo­bil: +36304327860

Tele­fon: +3613214965

E-­mail: fent.katalin@vincotte.hu

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye