Képzési területek:

Szakképzéseink és szakmai továbbképzéseink
Szakmai tréningek
Tanácsadás
VCA képzés és vizsga

Képzés gyorskereső:Szakmai tréning

Szakképzés

Képzéskereső (találatok száma:  a  képzéstípusból)

Egyéb:

Az üzlegág igazgató köszöntője
Az Akadémiáról
Referenciáink
Kedvezmények
Képzési lehetőségek
Jelentkezés oktatónak
Rólunk mondták

Kapcsolódó anyag:

Letölthető anyagok
Videók az Akadémiáról

Felnôttképzési nyilvántartási szám:

01-0738-04

Intézmény akkredi-
tációs lajstromszám:

AL-1365

Like-oljon, és nyerjen!

További infó a Facebook oldalunkon!

Aktuális ajánlataink

Munkavédelmi képzések a Vinçotte Akadémián

 • 2014. máj. 12.

  A Munkavédelmi Törvény rendelkezik a munkavédelmi képviselők képzéséről és a legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakemberek foglalkoztatásáról.

  Segítünk, hogy megfeleljen az előírásoknak!


  Munkavédelmi képviselők képzése és továbbképzése

  A Munkavédelmi Törvény előírja, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő.

  A megválasztott munkavédelmi képviselő részére a mun­kál­ta­tó­nak biz­to­sí­ta­ni kell „a kép­vi­se­lő meg­vá­lasz­tá­sát kö­ve­tő­en egy éven be­lül leg­alább 16 órás kép­zés­ben, ezt kö­ve­tő­en éven­te leg­alább 8 órás kép­zés­ben va­ló rész­vé­te­l le­he­tő­sé­gét”.

  Ennek érdekében 2 illetve 1 napos képzéseket szervezünk a munkavédelmi képviselők képzésére, valamint megújító képzésére. Tanfolyamaink célja, hogy a résztvevő mun­ka­vé­del­mi kép­vi­se­lő­ket felkészítsük jo­ga­ik gya­kor­lá­sá­ra, átadjuk nekik a te­vé­keny­sé­gük gya­kor­lá­sá­hoz szük­sé­ges alap­ve­tő szak­mai is­me­re­teket, valamint is­mer­tessük az ér­dek­ér­vé­nye­sí­tésük le­he­tő­sé­ge­it és mód­sze­re­it, továbbá a mun­kál­ta­tó­val és a szak­ha­tó­sá­gok­kal va­ló együtt­mű­kö­dés le­he­tő­sé­ge­i­nek for­má­it.

  További információ és jelentkezés:

  -       Munkavédelmi képviselők képzése (alapképzés): www.vincotte.hu/Akademia/Trening/Munkavedelmi-kepviselok-kepzese-alapkepzes

  -       Munkavédelmi képviselők képzése (megújító képzés):

  www.vincotte.hu/Akademia/Trening/Munkavedelmi-Kepviselok-Kepzese-megujito-kepzes

  Amennyiben kérdése van, vagy szeretne egyedi ajánlatot kérni, forduljon bizalommal Salánki Barbara kolléganőnkhöz! Elérhetőségei: telefon: +36 1 321 4965; mobil: +36 30 377 0257; e­mail: salanki.barbara@vincotte.hu).

   

  Munkavédelmi technikus

  A Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja a legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakemberek foglalkoztatását 2004. május 1-től. A vállalati létszámtól és veszélyességi kategóriától függ azonban, hogy hány órában és milyen iskolai végzettséggel (munkavédelmi technikus vagy munkavédelmi szakmérnök végzettség) kötelező ellátni a munkavédelemhez kapcsolódó feladatokat:

  Létszám

  I. veszélyességi osztály

  II-III. veszélyességi osztály

  1-9 fő

  1 fő 2 óra/hét, nem kötelező a munkavédelmi végzettség*

  1 fő 1 óra/hét, nem kötelező a munkavédelmi végzettség*

  10-49 fő

  1 fő 2 óra/nap, kötelező középfokú munkavédelmi végzettség

  1 fő 1 óra/nap, nem kötelező a munkavédelmi végzettség*

  50-500 fő

  1 fő 4 óra/nap, kötelező középfokú munkavédelmi végzettség

  1 fő 1 óra/nap, kötelező középfokú munkavédelmi végzettség

  Munkavédelmi képzésünkkel eleget tehet a törvényi előírásoknak, hiszen a képzésen résztvevők és sikeresen vizsgázók középfokú munkavédelmi végzettséget szereznek, ezáltal alkalmasak lesznek a következő munkakörök betöltésére:

  -       mun­ka­vé­del­mi tech­ni­kus;

  -       bal­eset-el­há­rí­tá­si meg­bí­zott;

  -       bal­eset­vé­del­mi és üzem­biz­ton­sá­gi meg­bí­zott;

  -       bal­eset­vizs­gá­ló (mun­ka­he­lyi);

  -       mun­ka­vé­del­mi elő­adó;

  -       mun­ka­vé­del­mi meg­bí­zott;

  -       üzem­biz­ton­sá­gi meg­bí­zott.

  További információért kattintson weboldalunkra: http://www.vincotte.hu/Akademia/Szakkepzes/Munkavedelmi-technikus, vagy keresse Siklósi Marianna kolléganőnket (telefon: +36 1 413 1293; mobil: +36 30 460 2661; e-mail: siklosi.marianna@vincotte.hu)!


  * A kevésbé veszélyes tevékenységet folytató, alacsonyabb létszámmal (1-49 fő) rendelkező vállalkozásoknál a cégvezető maga is betöltheti ezt a munkakört, de csak abban az esetben, ha rendelkezik a szakmai tevékenységre vonatkozó ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Kivéve az I. veszélyességi osztályban, ott csak kilenc főig van erre mód. A munkabiztonsági szaktevékenységeket (pl. kockázatértékelés) azonban ezen feltételek teljesülése esetén sem végezheti el a cégvezető, csak munkavédelmi szakember.

További hírek:

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

FARKAS László

Akadémia igazgató

Gépészeti, építőipari képzések

Mo­bil: +36305406652

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: farkas.laszlo@vincotte.hu

SIKLÓSI Marianna

Szakképzési főmunkatárs

Egészségügyi, szociális képzések

Mo­bil: +36304602661

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: siklosi.marianna@vincotte.hu

ÁBRAHÁM Tamás

Szakképzési főmunkatárs

Egészségügyi szakképzések

Mo­bil: +36308632180

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: abraham.tamas@vincotte.hu

JAMBRICH István

Szakmai vezető

Gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

Mo­bil: +36304901895

Tele­fon: +3614131294

E-­mail: jambrich.istvan@vincotte.hu

PAPP Csilla

Oktatásszervező

Gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

Mo­bil: +36308550443

Tele­fon: +3614131294

E-­mail: papp.csilla@vincotte.hu

PÁNY Gabriella

Tréning menedzser

Kihelyezett szakmai tréningek

Mo­bil: +36709456627

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: pany.gabriella@vincotte.hu

PÓR Valéria

Tréning menedzser

Mo­bil: +36704432014

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: por.valeria@vincotte.hu

SALÁNKI Barbara

Képzési főmunkatárs

Mo­bil: +36303770257

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: salanki.barbara@vincotte.hu

PAPP Tímea

Oktatásszervező

Mo­bil: +36305212030

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: papp.timea@vincotte.hu

Anyagvizsgálat
Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye